امید دانا: محمد مصدق فردی قانون گریز و زن ستیز بود؛ لعنت بر مصدق ویدئو

امید دانا: محمد مصدق فردی قانون گریز و زن ستیز بود؛ لعنت بر مصدق


محمد مصدق یک دیکتاتور و کودتاگر بود ، این شاهزاده قجری که عضو فراماسونری بود با کودتا علیه شاه ثابت کرد نوکر انگلیس و آمریکا است.
بگو جاوید شاه و لعنت بر دکتر مصدق دیکتاتور

به خواندن ادامه دهید

امید دانا: کمونیستها پاچه کارگران هواداران پادشاهی را میگیرند


در روزهای اخیر درگیری و خودزنی بین گروه‌های مختلف اپوزیسیون افزایش یافته است. به گونه‌ای که در روزهای گذشته در چندین مورد گروه های اپوزیسیون از بیانیه گرفته تا به صورت فیزیکی و لفظی از خجالت یکدیگر درآمده‎‌اند!
به خواندن ادامه دهید