گالری

رهبر جیش العدل با آرایش و لباس زنانه فرار کرد

این گالری شامل 3 عکس است.


صلاح‌ الدین فاروقی با نام اصلی: عبدالرحیم ملازاده، رهبر گروه جیش‌العدل است. او قبلاً عضو جندالله بوده‌ است.  او «ریگی شماره ۲» لقب گرفته و در بلوچستان ایران استقرار داشت ولی برای فرار از بلوچستان  لباس زنانه می پوشد و … به خواندن ادامه دهید