آدری هپبورن اسکار ۱۹۵۴ – آن هاتاوی اسکار ۲۰۱۳


آدری هپبورن در تعطیلات رومی بازی کرد و آن هاتاوی در بینوایان, آدری هپبورن برنده جایزه اسکار ۱۹۵۴ – آن هاتاوی  برنده جایزه اسکار ۲۰۱۳

چقد شباهت دارن

7tnpye7