گالری

تصاویر FSB نیروهای ویژه سرویس امنیتی فدرال روسیه کبیر

این گالری شامل 16 عکس است.


تصاویر FSB نیروهای ویژه سرویس امنیتی فدرال روسیه کبیر

گالری

گزارش تصویری / بوفه در ارتش روسیه

این گالری شامل 13 عکس است.


سربازان قهرمان روس در گذشته با ارتش نازی هیتلری جنگیدن. آن زمان غذای سرباز نان جو بود. اما تغذیه سربازان در روسیه امروز تغییر کرده است و غذاخوری های استاندارد با برنامه غذایی خوب دارند. این عکسهای مرکز آموزش نظامی … به خواندن ادامه دهید