گالری

تصاویر موجود دریایی نادر به نام وللا

این گالری شامل 7 عکس است.


این موجودات گونه‌ای از مرجان‌های آزاد‌اند و در سطح اقیانوس‌ها زندگی می‌کنند، در حال حاضر این تنها نمونه کشف شده از این نوع موجود است. آن‌ها همچنین به خاطر شکل ظاهریشان به نام‌های مختلفی از جمله «بادبان»، «قایق دریا» و … به خواندن ادامه دهید