عکس عجیب ترین تاکسی در هند


مسافر کشی یک هندی با موتورش که ظرفیت سوار شدن 6 مسافر را دارد.

به خواندن ادامه دهید

وقتی 23 هزار پیر مرد راننده تاکسی هستند

وقتی ۲۳ هزار پیر مرد راننده تاکسی هستند


بر اساس قوانین بیمه‌ای کسانی که بر روی تاکسی کار می‌کنند می‌توانند قبل از سن ۵۰ سالگی برای دریافت بیمه خویش فرما اقدام کنند؛ این در حالیست که…

مو‌هایش سفید شده. اعداد شناسنامه‌اش را شماره کنی به سن ۶۳ سالگس می‌رسد. اما هنوز باید روی تاکسی زردش دنده و یک و دو کند تا زندگیش لنگ نماند. دیروزش را به هر شکلی که بوده گذرانده و از فردایش خبر ندارد. تا آنجا که جان دارد باید داد و چراغ و بوق بزند تا مسافری سوار ماشینش شود و با هزار غر پولی برای مزد کارش به او بدهد.

او هنوز هر صبح باید ماشینش را آتیش کند و خودش را به رئیس خط معرفی کند. چشمانش کم سو شده اما زندگی با کسی شوخی ندارد. تورم حتی به او هم نگاه نمی‌کند. شاید هیچ یک از مسئولین حتی یاد او هم نیستند. هر چه تلاش می‌کند باز‌‌ همان نقطه سر خط است. چرا که دیگر سن و سالش به او می‌گوید تو پیر شدی.

به خواندن ادامه دهید