گالری

دختران جهنمی، ۲۵ نقاشی از سبک دختر پین آپ

این گالری شامل 25 عکس است.


دختر پین آپ یا دختر پوستری کسی است که چهره‌ای زیبا و یا دارای جذابیتی خاص دارد که صورتی منتخب برای پوستری دیواری می‌شود. گاه اندام زیبا و جذابیت و گاه شهرت دختر او را به دختری برای پوسترهای دیواری … به خواندن ادامه دهید