دیوانه ای که لباس پاپ بر تن داشت ادعا میکرد پاپ فرانسیس اول است تصویر

برای اولین بار یک کاردینال زن به عنوان پاپ جدید معرفی شد


کاردینال برگولیو از آرژانتین به عنوان رهبر جدید کلیسای کاتولیک انتخاب شد. او لقب پاپ فرانسیس اول را برای خود انتخاب کرده است. این نخستین بار است که پاپ یک کاردینال زن است.

به خواندن ادامه دهید