گالری

تصاویر سونای دست ساز خانگی

این گالری شامل 19 عکس است.


هر کسی نمیتواند سونا بخرد و مردی پیدا شدیه که میخواهد خودش سونا بسازد تا به گرون فروشان دهن کجی کند خوردن ماهی با آبجو در مکانی که خودمان درست کردیم باید لذت بخش باشه