گالری

کارخانه اسباب بازی در شهر کراسنویارسک

این گالری شامل 43 عکس است.


کراسنویارسک شهری است در منطقه سیبری روسیه. این شهر مرکز اداری سرزمین کراسنویارسک است