گالری

پوسترهای سکسی از فیلم های قدیمی ایرانی

این گالری شامل 29 عکس است.


زمان شاهنشاه آریامهر شاه فقید ایران آریایی سینما داشتیم در حد کشورهای پیشرفته و متمدن. ببینید چی بودیم و چی شدیم: