گالری

تصاویر مایلی سایرس در حال کشیدن سیگاری (حشیش) در بالکن هتل-میامی

این گالری شامل 10 عکس است.


این خواننده ۲۰ ساله معتاد مورد پسند جوانان است! بت های موسیقی از سواد پایینی برخوردار هستن و در اوج محبوبیت هر کاری کنند جوانان هم تقلید میکنن