عکس عجیب ترین تاکسی در هند


مسافر کشی یک هندی با موتورش که ظرفیت سوار شدن 6 مسافر را دارد.

به خواندن ادامه دهید

تصویر

موتور مدرسه


موتور مدرسه

موتور مدرسه

موتور مدرسه