مونتاژ زیبا از کلماتی که ما در گوگل در سال ۲۰۱۲ جستو کردیم

مونتاژ زیبا از کلماتی که ما در گوگل در سال ۲۰۱۲ جستجو کردیم


گوگل به تازگی یک ویدیوی زیبا از نتایج جستجوهای برتر مردم دنیا برای (برای ال ۲۰۱۲) ساخته و منتشر کرده.

به خواندن ادامه دهید