گالری

اسامی و تصاویر: مظنون به همکاری با وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی

این گالری شامل 15 عکس است.


مظنون به فردی گفته می‌شود که رفتار و کردارش مشکوک و گفتار و اظهاراتش غیرمنطقی و غیرواقع، وضع ظاهرش غیرعادی و شک برانگیز و اغراق آمیز  باشد.