گالری

برف و يخبندان شدید در پایتخت شوروی در سال ۱۸۵۸

این گالری شامل 31 عکس است.


این تصاویر توسط عکاس خبری آمریکایی کارل گرفته شد. مسکو بشدت سرد است