گالری

تصاویر شگفت انگیز جشن چراغ کریسمس در سال ۲۰۱۲

این گالری شامل 32 عکس است.


برای بسیاری از افراد، کریسمس به پایان رسیده است، برای دیگران کریسمس هنوز وجود دارد. با این حال مردم چراغ روشن و شبها را زیبا میکنند