امید دانا: کمونیستها پاچه کارگران هواداران پادشاهی را میگیرند


در روزهای اخیر درگیری و خودزنی بین گروه‌های مختلف اپوزیسیون افزایش یافته است. به گونه‌ای که در روزهای گذشته در چندین مورد گروه های اپوزیسیون از بیانیه گرفته تا به صورت فیزیکی و لفظی از خجالت یکدیگر درآمده‎‌اند!
به خواندن ادامه دهید