گالری

زندگی در تونله ساپ، بزرگترین دریاچهٔ آب شیرین در کامبوج

این گالری شامل 45 عکس است.


تونله ساپ به معنای «دریاچهٔ بزرگ»، بزرگترین دریاچهٔ آب شیرین منطقهٔ جنوب شرقی آسیاست که در مرکز کامبوج قرار دارد.