گالری

وان حمام بسیار گران قیمت در جاکارتا

این گالری شامل 13 عکس است.


یک بار دیگر  پایتخت اندونزی سیل امد. حداقل ده نفر کشته و نزدیک به ۲۰،۰۰۰ بی خانمان شدن. این ماشین گران قیمن هم اکنون به وان حمام بسیار گران قیمت در جاکارتا تبدیل شده.