تصویر

آیا جرج کلونی به ایران سفر کرده است؟


در گذشته، جرج کلونی به فیلمهای مرتبط با ایران همچون سیریانا Syriana و آرگو Argo علاقه نشان داده است.

به خواندن ادامه دهید